Tematy na Seminarium z Fizyki dla I roku Inżynierii

 

1. Pewna wielkość υ zależy od wielkości t według funkcji: υ = f(t) = υo+ at,

gdzie υo i a to pewne stałe. Oblicz pochodną i całkę funkcji f(t). Spróbuj

skojarzyć zjawisko, którego przebieg opisany jest tą funkcją, komentując sens

pochodnej i całki w tym opisie.


2. Problem optymalnego „załapania” się na autobus w świetle podstawowych

praw kinematyki.

 

3. Uzgadnianie bezkolizyjnych trajektorii samolotów w świetle podstawowych

praw kinematyki.

 

4. Geometryczne rozwiązanie problemu bezkolizyjnych torów samolotów

w świetle hipotezy względności ruchu.

 

5. Kinetyczna interpretacja końcowej akcji westernu: „Szeryf odnalazł złodzieja

z łupem na dachu pociągu jadącego z dużą prędkością, pełna treść, patrz [1]

wykł. 4 . . . czy szeryf złapie złodzieja ?

 

6. W nieruchomym układzie drogi opisz ruch małego kamyka, który utkwił w

oponie samochodu jadącego ze stałą prędkością.

 

7. Kinetyczny opis zsuwania się małego ciała po wewnętrznej powierzchni

„paraboloidalnego” kielicha.

 

8. Problem nieprecyzyjnego trafiania pocisków V2 w świetle przyspieszenia

Coriolisa.

 

9. Precesja wahadła Foucaulta jako dowód obrotowego ruchu Ziemi.

 

10. Pęd, moment pędu i energia Ziemi w jej ruchach: obiegowym wokół Słońca

i obrotowym wokół osi własnej.

 

11. Dynamika dwuwymiarowego zderzenia ciał sprężystych.

 

12. Dynamika dwuwymiarowego zderzenia ciał niesprężystych.

 

13. Pęd, moment pędu i energia Ziemi w jej ruchach: obiegowym wokół Słońca

i obrotowym wokół osi własnej.

 

14. Prędkości kosmiczne.

 

15. Ruch planet, prawa Keplera.

 

16. Swobodny spadek ciała w szybie przekopanym wzdłuż średnicy Księżyca

o jednorodnej gęstości masy Mk, i promieniu Rk.

 

17. Energia ruchu falowego na przykładzie fali akustycznej.

 

18. Natężenie fali na przykładzie fali dźwiękowej.

 

 

Prelekcje seminaryjne przygotowywane zasadniczo na bazie: treści wykładów,

wskazanego poszerzonego materiału dostępnego w podręcznikach fizyki,

materiału wziętego z internetu, a w przypadkau niektórych tematów, … na

bazie podanego syntetycznego opracowania problemu w formie zestawu

matematycznych formuł i wskazówek.

 

Literatura:
[1] Wykłady z Fizyki dla Inżynierii Środowiska.
[2] Korczak W., Trajdos M., „Wektory, pochodne, całki”, PWN, W-wa (2010).
[3] Halliday D., Resnick R., Walker J., „Podstawy Fizyki”, PWN, W-wa (2007) i wydania wcześniejsze.
[4] Korczak W., … Wroński Z., „Zadania z Fizyki”, Wyd. UMCS, Lublin (1999).
[5] Materiały dostępne w Internecie.

Autor: Andrzej Marek
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2013, godz. 14:40 - Andrzej Marek