Studia II stopnia

 

Wykłady monograficzne

(do wyboru 30 godz. w semestrze)

 

I rok

 

Bizantyjsko-słowiańska duchowość liturgiczna - Ks. dr Jan Gajek

Kulturowe aspekty przekładu filmowego - dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst
Motywy literackie w sztuce rosyjskiej II połowy XIX i początku XX w. - dr hab. Małgorzata Matecka
Wschodnie chrześcijaństwo na ziemiach polskich w XX wieku - dr hab. Witold Kołbuk

 

II rok

 

Dramat i teatr białoruski w perspektywie europejskiej - dr hab. Beata Siwek
Dwa światy. Motywy oniryczne w literaturze rosyjskiej - prof. dr hab. Anna Woźniak
Językowy obraz świata i kultura Słowian Wschodnich - dr hab. Oleg Tiszczenko

 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 22:28 - Monika Grygiel