Tematyka naukowo-badawcza Katedry Zarządzania Pracownikami w Organizacji, obejmuje szeroko pojęte zagadnienie metod zarządzania pracownikami w organizacjach różnego typu. Wśród aktualnych tematów badawczych wymienić można, następujące zagadnienia:

 

 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie pracownikami w organizacji
 • zarządzanie przez wartości
 • zarządzanie talentami
 • zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • zarządzanie ryzykiem personalnym
 • metody ilościowe i jakościowe w zarządzaniu ryzykiem
 • zarządzanie wizerunkiem
 • zarządzanie wizerunkiem pracodawcy
 • wykorzystanie nowoczesnych koncepcji marketingowych w działalności przedsiębiorstw
 • zachowania konsumentów

 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

 
 
Autor: Joanna Niewiadoma
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020, godz. 15:44 - Maria Mazurek-Olszowa