Tematyka badawcza:

 

  1. Wykorzystanie metod i technik analitycznych w badaniach środowiskowych (metale toksyczne, pierwiastki promieniotwórcze, pestycydy, barwniki)

  2. Interferencje substancji aktywnych biologicznie w oznaczeniach analitycznych 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 12:57 - Rafał Kuzioła