W ramach pracy naukowo-badawczej KFS rozwijane są zagadnienia podstawowej nauki jaką jest fizyka z zastosowaniem metod fizyki praktycznej
w inżynierii środowiska. Katedry FS rozwija ponadto teoretyczno-eksperymentalne badania aplikacyjne materiałów środowiska naturalnego
oraz zjawisk warunkujących jego ekologiczną jakość, w tym badania spektrometryczne materiałów i procesów oraz ich komputerowe modelowanie, są to m. in.

- oznaczanie pierwiastków resztkowych, w wodzie użytkowej, ze szczególną uwagą na obecność chloru w wodzie pitnej,

- badania składu osadów mineralnych formowanych na tkaninach w procesie prania w wodzie twardej, 

- wpływu warunków atmosferycznych na efektywność oświetlenia sztucznymi źródłami,  np. reflektorami samochodów warunkującego bezpieczeństwo ludzi
w środowisku, etc.,

- topografii i charakterystyk natężeniowych hałasu jako skutku działalności ludzkiej.

W ramach działalności naukowej Katedry FS-ej studenci studiów I i II stopnia mogą realizować prace dyplomowe.

 

Zespół naukowy Katedry Fizyki Stosowanej prowadzi badania w szerokim spektrum zagadnień fizycznych stosując oryginalne metody badawcze. Badania prowadzone w KFS mają charakter podstawowych jak i złożonych zagadnień teoretycznych i eksperymentalnych związanych m. in. z interesującymi zjawiskami mechanicznymi, np. ruchu anharmonicznego, dynamiki złożonych układów warunkowanej wytrzymałością ciała stałego i szczególnymi własnościami płynów, rozkładem powierzchniowej gęstości ładunku na ciałach rzeczywistych. Badania naukowe koncentrują się również na zagadnieniach ściśle związanych z tematami zgłoszonych badań statutowych jak i prowadzonych seminariów inżynierskich. Opracowane zagadnienia mają praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach nauki potęgując rozwój nowych technologii. Poza tym zainteresowania badawcze zespołu obejmujące modyfikację powierzchni metodą plazmy pozwolą w przyszłości na rozwój tej dziedziny, a następnie aplikację opracowanych wyników w przemyśle.

 

Ważnym kierunkiem działalności naukowo-badawczej KFS są zagadnienia dotyczące ochrony środowiska poprzez rozwijanie prac naukowych w zakresie stosowania, rozwijania i doskonalenia oryginalnych fizycznych metod badania zanieczyszczenia wody i atmosfery środowiska naturalnego na terenie Stalowej Woli i okolic. W tym głównie:

  • Badanie jakości wody środowiska naturalnego przy użyciu spektrofotometrycznych metod oznaczania zanieczyszczeń środowiska wodnego stosowanych w inżynierii i monitoringu środowiska.
  • Badanie zanieczyszczenia wody środowiska naturalnego przy użyciu metod polegających na pomiarze przewodności elektrycznej wody warunkowanej obecnością zanieczyszczeń.
  • Badanie rozkładu zanieczyszczeń od odległości od źródła w zależności od warunków atmosferycznych (ciśnienia, temperatury, wilgotności powietrze, kierunku i intensywności wiatru, nasłonecznienia, opadów, etc.) w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Tematyka badań statutowych:

- Nowe biomateriały, materiały optycznie czynne oraz materiały kompozytowe do wykorzystania dla potrzeb społeczeństwa.

- Badanie własności optycznych, mechanicznych i elektrycznych polimerów implantowanych jonowo.

Autor: Andrzej Marek
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2018, godz. 08:29 - Adam Garbacz