W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące finansowania:

 

  • wyjazdów na wizyty studyjne, staże zagraniczne i konferencje międzynarodowe;
  • organizacji konferencji międzynarodowej na KUL w 2019 r.;
  • publikacji artykułów i monografii, przy czym w obecnym roku kalendarzowym nie są już dostępne środki na tłumaczenie (można ubiegać się o środki na superwizje, korektę językową, koszty wydania oraz opłaty autorskie w czasopismach).

 

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL, których dyscypliną wiodącą są nauki teologiczne.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 czerwca 2019 r. w Biurze RID, GG-371.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:
e-mail: rid@kul.pl
tel. 81 445 4338

 

 

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2019, godz. 13:47 - Marcin Walczak