Rejestracja udziału w konferencji: do 30.04.2018 r.

Przesłanie jednostronicowego streszczenia (zgodnie ze wzorem): do 15.05.2018 r

mailowo na adres metagenomy@kul.pl


Wniesienie opłaty konferencyjnej:

 w terminie do 31.03.2018 w kwocie 350 zł (obniżona opłata konferencyjna)
 w terminie od 1.04. do 30.04.2018 - 550 zł (regularna opłata konferencyjna)

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne dla uczestników oraz wyżywienie
(poczęstunek w trakcie przerw kawowych, dwa obiady i uroczysty bankiet).
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.

 

Opłaty należy wnosić na następujące konto:
Odbiorca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Nazwa banku: PEKAO S.A. III oddział Lublin
Nr konta: 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644
z dopiskiem: Metagenomy: imię i nazwisko osoby, za którą dokonywany jest przelew.

 

STRESZCZENIE – Wymagania redakcyjne

 1. Format A4
 2. Marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 2,5 i prawy 2,5 cm
 3. Czcionka Times New Roman. Odstęp między wierszami pojedynczy
 4. Tytuł pracy w j. polskim – wielkość czcionki 12 pkt., wytłuszczony
 5. Tytuł pracy w j. angielskim – wielkość czcionki 12 pkt.
 6. Pełne imię(imiona) i nazwisko(a) autora(ów) – czcionka 12 pkt.
 7. Nazwę(y) instytucji, w której autor(zy) jest(są) zatrudniony(nieni) – czcionka 10 pkt.
 8. Tekst streszczenia  w j. polskim – czcionka 12 pkt.
 9. Tekst streszczenia  w j. angielskim – czcionka 12 pkt.
 10. Objętość nie powinna przekraczać 1 strony
 11. Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel

 

POSTERY – Preferowany format to A1 (wys. 84,1 cm; szer. 59,4 cm)

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, godz. 15:17 - Artur Banach