:: WAŻNE TERMINY ::

 

 

1) do 25 LUTEGO 2016 r.

 

- przesłanie pocztą tradycyjną zgłoszenia na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu;

- decydująca jest data stempla pocztowego;

- zgłoszenie należy przesłać na adres:

Sekretariat Instytutu Europeistyki
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Spokojna 1, 20-047 Lublin
z dopiskiem: Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej

 

---

 

2) 4 MARCA 2016 r.

 

- data Konkursu

- miejsce: Collegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie (zob. mapę dojazdu)

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2015, godz. 08:51 - Paweł Wojtasik