Terminy rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

 

KA107 (kraje spoza UE) KA103 (kraje UE)
STUDIA 1-24 X 2019 - aplikowanie na wyjazdy w II sem. 2019/2020 STUDIA

I NABÓR

7 I 2019 - 28 II 2019

 

wyjazdy w I sem. 2019/2020

z możliwością przedłużenia na II sem.

II NABÓR

1-28 VI 2019

wyjazdy w II sem. 2019/2020

III NABÓR 1-24 X 2019

wyjazdy w II sem. 2019/2020

    PRAKTYKI

I NABÓR

7 I 2019 - 28 II 2019

 

jednocześnie ostatni nabór 2018/2019

wyjazdy w całym roku akad. 2019/2020 (najwcześniej od 15 IX 2019)

 

wyjazdy od IV do IX 2019

 

  II NABÓR 1-28 VI 2019
wyjazdy w całym roku akad. 2019/2020 (najwcześniej od 15 IX 2019)
 

III NABÓR 1-24 X 2019

wyjazdy od I do IX 2020
 

IV NABÓR  6 I 2020 - 28 II 2020

wyjazdy od IV do IX 2020