Terminy rekrutacji w roku akademickim 2020/2021

 

KA107 (kraje spoza UE) KA103 (kraje UE)
STUDIA 1-22 X 2020 - aplikowanie na wyjazdy w II sem. 2020/2021 STUDIA

I NABÓR

7 I 2020 - 28 II 2020

 

wyjazdy w I sem. 2020/2021

z możliwością przedłużenia na II sem.

II NABÓR

1-23 VI 2020

wyjazdy w II sem. 2020/2021

III NABÓR 1-22 X 2019

wyjazdy w II sem. 2020/2021

    PRAKTYKI

I NABÓR

7 I 2019 - 28 II 2019

 

jednocześnie ostatni nabór 2019/2020

wyjazdy w całym roku akad. 2020/2021 (najwcześniej od 15 IX 2020)

 

wyjazdy od IV do IX 2020

 

  II NABÓR 1-23 VI 2020
wyjazdy w całym roku akad. 2020/2021 (najwcześniej od 15 IX 2020)
 

III NABÓR 1-22 X 2020

wyjazdy od I do IX 2021
 

IV NABÓR  7 I 2020 - 28 II 2021

wyjazdy od IV do IX 2021