Terminy posiedzeń Rady Instytutu Nauk o Sztuce w roku akademickim 2021/2022:

27 października 2021
24 listopada 2021
26 stycznia 2022
23 lutego 2022
23 marca 2022
27 kwietnia 2022
25 maja 2022
22 czerwca 2022
28 września 2022

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021, godz. 13:34 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak