Tezy egzaminacyjne (seminarium magisterskie i licencjackie):

Prawo, Europeistyka i Administracja


 
  1.  Geneza i powstanie UE
  2.  Pojęcie i elementy rynku wewnętrznego UE
  3.  Acquis communautaire – pojęcie i zakres
  4.  Źródła prawa UE
  5.  Umowy międzynarodowe w systemie prawa UE
  6.  Swobodny przepływ towarów
  7.  Swobodny przepływ osób
  8.  Swobodny przepływ usług i przedsiębiorczości
  9.  Swobodny przepływ kapitału i płatności
10.  Acquis Schengen w prawie UE
11.  Komisja Europejska
12.  Rada Europejska
13.  Rada UE
14.  Parlament Europejski
15.  Trybunał Sprawiedliwości
16.  Zasady sprawowania prezydencji
17.  Procedury stanowienia prawa UE
18.  Odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa UE
19.  Etapy integracji gospodarczej
20.  Pytanie prejudycjalne
21.  Obywatelstwo UE
22.  Skargi wnoszone przed TSUE
23.  Europejski Obszar Gospodarczy
24.  Wspólna Polityka Handlowa
25.  Instrumenty taryfowe, pozataryfowe i parataryfowe w handlu zagranicznym
26.  Kompetencje Unii Europejskiej
27.  Zasada pierwszeństwa, bezpośredniego obowiązywania i skutku pośredniego prawa UE
28.  Zasady uzyskania członkostwa i wystąpienia z UE
29.  Strefa EURO – zasady, korzyści, zagrożenia
30.  Przyszłość Unii Europejskiej – uzasadnij swoje stanowisko.

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2014, godz. 09:20 - Paweł Wojtasik