Zakres materiału na egzamin

 

Przedmiot: Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej

Prowadzący: dr Katarzyna MIaskowska-Daszkiewicz

Rok akademicki: 2010/2011 (semestr zimowy)

 

 

 

Ramowe tezy do przygotowania na egzamin z przedmiotu:

 1.  Kompetencje Unii Europejskiej – rodzaje, sposób wykonywania;
 2.  Klauzula elastyczności – kompetencje dorozumiane UE;
 3. Zasady współpracy międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej;
 4.  Zasady funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej wynikające z Europejskiego Kodeksu Dobrych Praktyk Administracyjnych
 5. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i skarga na niewłaściwe administrowanie instytucji i organów UE
 6. Parlament Europejski – sposób wybierania, struktura wewnętrzna, podstawowe kompetencje, sposób podejmowania rozstrzygnięć;
 7. Rada Europejska – skład, podstawowe kompetencje, tryb działania;
 8. Rada – skład, podstawowe kompetencje, sposób podejmowania decyzji (z uwzględnieniem okresów przejściowych);
 9. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej;
 10. Komisja Europejska – wianowanie Komisji, skrócenie kadencji komisarza lub Komisji, podstawowe kompetencje, tryb działania;
 11. Komitet Regionów - sposób wybierania, struktura wewnętrzna, podstawowe kompetencje;
 12. Komitet Ekonomiczno-Społeczny - sposób wybierania, struktura wewnętrzna, podstawowe kompetencje;
 13. Trybunał Obrachunkowy - skład, struktura wewnętrzna, podstawowe kompetencje, sposób działania;
 14. Europejski Bank Centralny - skład, struktura wewnętrzna, podstawowe kompetencje, sposób działania;
 15. Immunitety i przywileje funkcjonariuszy UE;
 16. Procedura zmiany traktatów (zwykła i uproszczona);
 17. Procedura przyjmowania nowego państwa członkowskiego do UE;
 18. Procedura zawieszenia państwa członkowskiego w prawach członka;
 19. Procedura "wychodzenia" p. czł. z UE – propozycje zmian do Konstytucji RP w tym zakresie;
 20. Zasady tworzenie prawa wtórnego UE – proporcjonalności i pomocniczości;
 21. Inicjatywa prawodawcza;
 22. Inicjatywa obywatelska – warunki realizacji;
 23. Rola parlamentów narodowych w procedurze stanowienie prawa UE;
 24. Procedura przyjmowania stanowiska polskiego parlamentu w sprawie projektów aktów prawodawczych;
 25. Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach europejskich
 26. Zwykła procedura prawodawcza – poszczególne etapy;
 27. Komitet Pojednawczy i jego rola w procedurze prawodawczej;
 28. Specjalna procedura prawodawcza – na czym polega, przykłady z traktatów;
 29. Stanowienie aktów nieprawodawczych: delegowanych i wykonawczych;
 30. Stanowienie prawa w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – kompetencje UE w PWBiS;
 31. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez UE.
Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2010, godz. 08:06 - Paweł Wojtasik