Tezy na egzamin licencjacki dla seminariów licencjackich prowadzonych przez pracowników Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego:

 

 1. Akty stanu cywilnego

 2. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej

 3. Decyzja administracyjna

 4. Dostęp do informacji publicznej

 5. Dowody w postępowaniu administracyjnym

 6. Formy sprawowania władzy w samorządzie terytorialnym

 7. Koncentracja i dekoncentracja administracji publicznej

 8. Kontrola administracji publicznej

 9. Kontrola działalności gospodarczej

 10. Nabycie obywatelstwa polskiego

 11. Nadzór nad samorządem terytorialnym

 12. Odwołanie od decyzji administracyjnej

 13. Organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego

 14. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego

 15. Podział terytorialny

 16. Pojęcie administracji publicznej

 17. Pojęcie organu administracji publicznej

 18. Pojęcie prawa administracyjnego

 19. Pozycja prawna radnego

 20. Prawne formy działania administracji publicznej

 21. Prawo miejscowe

 22. Rada Ministrów

 23. Rządowa administracja w województwie

 24. Samorządowe kolegia odwoławcze

 25. Status prawny pracownika samorządowego

 26. Stwierdzenie nieważności decyzji

 27. Wady oświadczenia woli

 28. Zasady postępowania administracyjnego

 29. Zmiana imienia i nazwiska

 30. Źródła prawa administracyjnego

   

Spośród tych tez, w trakcie egzaminu dyplomowego, dyplomant wylosuje dwie, natomiast trzecie pytanie zadaje recenzent (pytanie do pracy). 

 

Autor: Stanisław Filipowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, godz. 13:00 - Stanisław Filipowicz