Tezy egzaminacyjne na egzamin magisterski dla seminariów magisterskich prowadzonych przez pracowników Katedry Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego

 

 1. Pojęcie prawa administracyjnego

 2. Systematyka prawa administracyjnego

 3. Pojęcie administracji publicznej

 4. Pojęcie organu administracji publicznej

 5. Zasady prawa administracyjnego

 6. Kontrola administracji publicznej

 7. Prawne formy działania administracji publicznej

 8. Pojęcie podziału terytorialnego

 9. Pojęcie samorządu terytorialnego

 10. Organy samorządu gminnego

 11. Organy samorządu powiatowego

 12. Organy samorządu województwa

 13. Pozycja ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 14. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów

 15. Administracja rządowa w województwie

 16. Pojecie zakładu publicznego

 17. Pojęcie finansów publicznych

 18. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

 19. Zasada dwuinstancyjności

 20. Decyzja administracyjna

 21. Instytucja odwołania

 22. Podmioty w postępowaniu sądowo-administracyjnym

 23. Skarga do sądu administracyjnego

 24. Skarga kasacyjna

 25. Pojęcie prawa urzędniczego

 26. Zakres materialnego prawa administracyjnego

 27. Status prawny jednostki

 28. Instytucja wywłaszczenia nieruchomości

 29. Pojęcie zarządzania publicznego

 30. Pojęcie organizacji z punktu widzenia nauk o zarządzaniu

Spośród tych tez, w trakcie egzaminu dyplomowego, dyplomant wylosuje dwie, natomiast trzecie pytanie zadaje recenzent (pytanie do pracy).

 

Autor: Stanisław Filipowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 10:06 - Stanisław Filipowicz