Tezy do egzaminu licencjackiego z zakresu nauk o polityce

 

o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL

 

 1. Definicje polityki

 2. Nauka o polityce

 3. System polityczny państwa i Unii Europejskiej

 4. Polityka przed państwem

 5. Państwo jako organizacja polityczna

 6. Elementy konstytutywne państwa

 7. Reguły gry: instytucje - konstytucje

 8. Dyktatury

 9. Demokratyczny system polityczny

 10. Erozja dominującej pozycji państwa jako historycznej formy organizacji  politycznej

 11. Władza polityczna

 12. Terytorialna dystrybucja władzy: państwa unitarne i złożone

 13. Dystrybucja funkcjonalna władzy: parlamenty

 14. Dystrybucja funkcjonalna władzy: władza wykonawcza; administracja publiczna

 15. Dystrybucja funkcjonalna władzy: władza sądownicza - trybunały i sędziowie

 16. Relacje między instytucjami i formami rządów

 17. Zachowania i kultury polityczne

 18. Wartości i ideologie

 19. Socjalizacja polityczna

 20. Komunikacja polityczna i opinia publiczna

 21. Indywidualne zachowania polityczne

 22. Grupy interesu i ruchy społeczne

 23. Partie polityczne jako aktorzy polityczni

 24. Europartie polityczne

 25. Finansowanie partii politycznych

 26. Środki komunikowania masowego a władza polityczna

 27. Polityka publiczna

 28. Dynamika polityczna: ciągłość i zmiana

 29. Kryzys rządzenia: symptomy i środki zaradcze

 30. Przywództwo polityczne

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2011, godz. 13:54 - Marta Ordon