Tezy ogólne

 

 

 1. Pozycja UE w stosunkach międzynarodowych.
 2. Pojęcie Aquis Communautaire.
 3. Charakter Prawa UE.
 4. Źródła prawa UE.
 5. Pochodne źródła prawa.
 6. Procedury decyzyjne.
 7. Wartości UE.
 8. Zasada kompetencyjności.
 9. Karta Praw Podstawowych.
 10. Parlament Europejski
 11. Komisja Europejska.
 12. Rada Europejska.
 13. Rada
 14. Trybunał Obrachunkowy.
 15. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 16. Zakres Jurysdykcji TSUE.
 17. Pytanie prejudycjalne.
 18. WPUds.ZiPB
 19. Pojęcie rynku wewnętrznego.
 20. Obywatelstwo Unii Europejskiej.
 21. Status pracownika migrującego.
 22. Zasady regulujące SPO.
 23. Cechy konstytutywne SPU.
 24. Cechy konstytutywne SPP.
 25. Zasady regulujące SPKiP.
 26. Wyłączenia od swobód rynku wewnętrznego.
 27. Pojęcie towaru i reguły pochodzenia towaru.
 28. Pojęcie cła i opłaty o skutku podobnym do cła.
 29. Pojęcie środka o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych.
 30. Wyłączenia od SPT.

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2011, godz. 13:55 - Marta Ordon