Seminarium magisterskie literaturoznawcze 2019/2020

tezy egzaminacyjne (prof. dr hab. Roman Doktór)

 1. Treny Jana Kochanowskiego jako arcydzieło literackie.
 2. Literatura erotyczna w baroku.
 3. Narodziny powieści w Polsce.
 4. Bajki Ignacego Krasickiego.
 5. Literatura patriotyczna w oświeceniu.
 6. Mesjanizm romantyczny.
 7. Miejsce Norwida w literaturze XIX w.
 8. Symbolizm w literaturze Młodej Polski.
 9. Awangarda poetycka w Dwudziestoleciu.
 10. Znaczenie Herberta.
 11. Powieści Olgi Tokarczuk.
Autor: Magdalena Żmudziak
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2019, godz. 14:39 - Magdalena Grela-Tokarczyk