Uprzejmie zachęcamy zainteresowanych studentów do zapoznania się z tezami egzaminacyjnymi przygotowanymi przez promotorów prac dyplomowych, z której to listy student podczas egzaminu dyplomowego losuje dwie tezy:

 

1. Seminarium - Prof. dr hab. A. Kusia...

 

2. Seminarium - dr hab. W. Matwiejczyk, prof. KUL...

 

3. Seminarium - dr hab. E. Szczot, prof. KUL...

 

4. Seminarium - dr hab. M. Trzebiatowski, prof. KUL...

 

5. Seminarium - dr hab. J. Widło, prof. KUL...

 

6. Seminarium - dr L. Buczek...

 

7. Seminarium - dr K. Miaskowska-Daszkiewicz...

 

8. Seminarium - dr R. Pal...

 

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014, godz. 08:26 - Paweł Wojtasik