Seminarium licencjackie edytorskie – 2020/2021

tezy egzaminacyjne (dr hab. D. Pachocki, prof. KUL)

  1. Cenzura i autocenzura w PRL
  2. Etyczne aspekty wydawania dokumentów autobiograficznych
  3. Pisarze na straży języka
  4. Jak wydawać skażone utwory (redakcje, wydawcy, cenzura)?
  5. Granice edytorskich interwencji
  6. Najważniejsi pisarze okresu wojny
  7. Nieznani, zapomniani, niedoceniani pisarze po 1945 r.
  8. Zagadnienie modernizacji podczas przygotowywania edycji naukowej
  9. Kultowi pisarze po 1945 r.

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021, godz. 12:41 - Magdalena Grela-Tokarczyk