Seminarium licencjackie – edytorstwo – 2020/2021

tezy egzaminacyjne (dr hab. W. Kruszewski, prof. KUL)

  1. Wywiad prasowy jako narzędzie kreacji
  2. Problemy edycji literackich ineditów
  3. Rola krytyki literackiej w XX wieku
  4. Nieznani, zapomniani, przemilczani pisarze XX wieku
  5. Zagadnienie edycji tekstów nieliterackich
  6. Problemy edycji współczesnych tekstów literackich
  7. Zagadnienie modernizacji tekstów
  8. Etyczne aspekty wydawania tekstów autobiograficznych
  9. Prawne aspekty wydawania tekstów autobiograficznych
  10. Archiwum pisarza źródłem do badań tekstologicznych
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021, godz. 12:35 - Magdalena Grela-Tokarczyk