Seminarium licencjackie literaturoznawcze 2020/2021

tezy egzaminacyjne (dr hab. Joanna Michalczuk)

 

 

 1. Średniowieczne formy dramatyczno-teatralne.
 2. Poezja „kręgu przykościelnego” późnego średniowiecza – pieśni o świętych i utwory eschatologiczne.
 3. Twórczość Jana Kochanowskiego.
 4. Piśmiennictwo polityczne polskiego renesansu.
 5. Idea vanitas w literaturze i sztuce baroku.
 6. Nurt ziemiański w polskiej literaturze barokowej.
 7. Klasycyzm w literaturze polskiego oświecenia.
 8. Kultura polska czasów stanisławowskich.
 9. Idea korespondencji sztuk w romantyzmie.
 10. Zjawiska, twórcy, utwory, idee, tematy romantyzmu przedlistopadowego.
 11. Rodzaje i gatunki literackie w romantyzmie.
 12. Filozoficzność literatury romantycznej.
 13. Najważniejsze dzieła wielkich romantyków polskich.
 14. Zaplecze filozoficzne pozytywizmu europejskiego i polski program pozytywistyczny.
 15. Gatunki literackie, kategorie estetyczne i kręgi tematyczne polskiego pozytywizmu.
 16. Nurt europejskiej powieści realistycznej i polska proza powieściowa II połowy XIX wieku.
 17. Inspiracje europejskie i młodopolskie życie literackie; programy i dyskusje literackie.
 18. Prądy artystyczne i literackie w okresie Młodej Polski.
 19. Charakterystyka poezji młodopolskiej, przedstawiciele, utwory.
 20. Dramat i teatr Młodej Polski.
 21. Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego.
 22. Polska powieść dwudziestolecia międzywojennego.
 23. Nurt awangardowy w literaturze międzywojennej i powojennej.
 24. Literatura polska wobec doświadczenia wojny i Holokaustu.
 25. Polska literatura powojenna – periodyzacja, charakterystyka okresów.
 26. Przemiany polskiej literatury po roku 1956.
 27. Polskie pisarstwo eseistyczne, krajowe i emigracyjne.
 28. Tendencje we współczesnym dramacie, twórcy i ich dzieła.
 29. Twórczość polskich noblistów.
 30. Kształt, obszary tematyczne i konteksty polskiej literatury u progu XXI wieku.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021, godz. 12:46 - Magdalena Grela-Tokarczyk