Seminarium licencjackie literaturoznawcze 2020/2021

tezy egzaminacyjne (dr Joanna Lekan-Mrzewka)

 

 1. Podstawowe założenia estetyki okresu baroku na wybranych przykładach z literatury i sztuki
 2. Główne nurty w poezji wczesnego baroku w Polsce
 3. Barokowy konceptyzm
 4. Pamiętnikarstwo barokowe
 5. Sarmatyzm w literaturze i kulturze polskiej XVII w.
 6. Dziewiętnastowieczność jako formacja kulturowa
 7. Realizm (wzorce i kanony, najwybitniejsze realizacje w literaturze)
 8. Naturalizm (źródła naturalizmu, polski naturalizm)
 9. Proza dojrzałego realizmu drugiej połowy XIX w.
 10. Gatunki literackie II połowy XIX wieku i ich odmiany (powieść, nowela, opowiadanie, obrazek itd.)
 11. Małe prozy pozytywistów i modernistów
 12. Epistolografia drugiej połowy XIX wieku
 13. Czasopiśmiennictwo literackie pozytywizmu i Młodej Polski
 14. Problemy edycji dzieł literackich drugiej połowy XIX wieku
 15. Dekadentyzm jako zjawisko społeczno-literackie. Pozytywistów i modernistów dyskusja z melancholią, pesymizmem i bezdogmatyzmem.
 1. Moderniści a romantyzm – dziedzictwo i polemika
 2. Impresjonizm i ekspresjonizm w sztuce i literaturze po 1890
 3. Młoda Polska a pozytywizm. Dziedzictwo i polemika
 4. Obraz miasta i mieszczan w twórczości pozytywistów i młodopolan
 5. Ośrodki życia literacko-artystyczno-naukowego (1890-1918)
 6. Teatr i życie teatralne 1890-1918 (ośrodki, reżyserzy, aktorzy, wybitne kreacje etc.)
 7. Przemiany formalne polskiej prozy po 1890 r. (powieść psychologiczna i eksperymentalna)
 8. Kabaret jako fenomen życia literacko-artystycznego moderny
 9. Twórczość poetek Młodej Polski
 10. Zjawisko cyganerii artystycznej
 11. Ruch awangardowy w literaturze międzywojennej i powojennej
 12. Rozwój literatury faktu i dokumentu osobistego w XX w.
 13. Portrety twórców i środowisk literackich w prozie wspomnieniowej XX w.
 14. Polska krytyka literacka drugiej połowy XX w.
 15. Erotyzm w poezji kobiecej XX w.
Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021, godz. 12:51 - Magdalena Grela-Tokarczyk