Seminarium literaturoznawcze 2020/2021

dr hab. Monika Kulesza

 

 1. Formy dramatyczne europejskiego średniowiecza i ich polskie realizacje
 2. Utwory o śmierci i życiu przyszłym w literaturze średniowiecznej
 3. Renesans – omów genezę, wskaż najważniejszych przedstawicieli i ich dzieła
 4. Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
 5. Podstawowe założenia estetyki okresu baroku na wybranych przykładach z literatury i sztuki
 6. Główne nurty w poezji wczesnego baroku w Polsce
 7. Oświeceniowy klasycyzm. Klasycystyczne teorie literackie i poetyki
 8. Rozkwit literatury stanisławowskiej
 9. Sentymentalizm. Ośrodek puławski.
 10. Antropologia romantyczna (kreacje bohatera literackiego, autokreacje, indywidualizm, problematyka miłości, śmierci itp.)
 11. Dziady Adama Mickiewicza jako cykl dramatyczny
 12. Powieści poetyckie Juliusza Słowackiego
 13. Ukraina romantyków
 14. Dramat romantyczny
 15. Polska powieść biedermeierowska
 16. Twórczość romantyków krajowych
 17. Pozytywiści jako pokolenie. Wyznaczniki pokolenia, przeżycia pokoleniowe, wpływ
 18. generacji na kulturę.
 19. Realizm (wzorce realizmu, kanony realizmu, najwybitniejsze realizacje w literaturze)
 20. Naturalizm (źródła naturalizmu, polski naturalizm)
 21. Proza dojrzałego realizmu u schyłku wieku
 22. Gatunki literackie II połowy XIX wieku i ich odmiany (powieść, nowela, opowiadanie, obrazek itd.)
 23. Programy, dyskusje literackie i manifesty literackie modernistów
 24. Impresjonizm i ekspresjonizm w sztuce i literaturze po 1890
 25. Twórczość poetek Młodej Polski
 26. Zjawisko cyganerii artystycznej
 27. Ruch awangardowy w literaturze międzywojennej i powojennej
 28. Rozwój literatury faktu i dokumentu osobistego w XX wieku
 29. Grupy poetyckie XX-lecia - charakterystyka, postulaty, osiągnięcia
 30. Polskie powieści dwudziestolecia międzywojennego.
 31. Literatura wobec doświadczenia wojny i Holocaustu
 32. Krytyka literacka i eseistyka na emigracji
 33. Przemiany w prozie po 1956 roku
 34. "Starzy Mistrzowie" poezji polskiej: Herbert, Różewicz, Szymborska
 35. Poetycka i dramaturgiczna twórczość Karola Wojtyły
 36. Eseistyka Czesława Miłosza
 37. Polscy poeci XXI wieku
Autor: Magdalena Żmudziak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020, godz. 13:34 - Magdalena Grela-Tokarczyk