Seminarium magisterskie „Edycja” 2020/2021

prof. dr hab. Beata Obsulewicz


1. Reportaż jako gatunek literacki, radiowy i filmowy
2.      Esej jako gatunek literacki
3.      Biografia i biografistyka w kulturze dawnej i współczesnej
4.     Kultura popularna – charakterystyka zjawiska
5.      Poezja śpiewana – charakterystyka zjawiska
6.     6Blog w kulturze współczesnej
7.     Literatura dokumentu osobistego jako problem badawczy i etyczny
8.     Etiuda filmowa jako zjawisko w polskiej kinematografii
9.      Wybitni polscy krytycy literaccy XX i XXI wieku
10.  Nagrody w kulturze (literatura, film, media etc.)
11.  Komiks jako zjawisko kultury współczesnej
12.  Muzea poświęcone ważnym postaciom kultury i ich znaczenie w upowszechnianiu kultury

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020, godz. 07:59 - Magdalena Grela-Tokarczyk