Seminarium magisterskie „Kultura” 2020/2021

prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk/ dr Monika Szabłowska-Zaremba

1. Przemiany polskiej poezji w XXI wieku. Rola sieci.
2. Awangarda  jako źródło estetyczne polskiej poezji cyfrowej
3. Polska literatura cyfrowa i elektroniczna- zarys problematyki
3. Literackie i artystyczne funkcje portali społecznościowych
4. Interaktywny odbiór literatury i sztuki w sieci. Zarys problematyki
5. Wpływ technologii cyfrowej na sposob funkcjonowania muzeum
6. Historie społeczności lokalnych w sieci i ich funkcje kulturowe
7. Sieć jako nośnik pamięci kulturowej
8. Formy prezentacji dziedzictwa kulturowego w sieci
9. Czym jest społeczna definicja fotografii?
10. Portale społecznościowe jako forma przekazu pamięci kulturowej
11. Hejt i cyberbuling – charakterystyka zjawisk przemocy w cyberprzestrzeni.


Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2020, godz. 13:44 - Magdalena Grela-Tokarczyk