Seminarium magisterskie – literaturoznawstwo – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr hab. A. Czechowicz)

 

 1. Parafrazy psalmiczne polskiego renesansu – wzorce literackie, autorzy
 2. Literackie owoce humanizmu chrześcijańskiego w XVI i XVII w.
 3. Typ virago w epice romantycznej
 4. Staropolskie źródła inspiracji Henryka Sienkiewicza
 5. Kreacje kobiece w powieściach Zofii Kossak
 6. Korespondencje sztuk w poezji polskiego baroku
 7. Korespondencje sztuk w polskiej poezji XX i XXI w.
 8. Liryka metapoetycka XX i XXI wieku
 9. Religijność literatury XXI wieku
 10. Powieść historyczna XX i XXI wieku
 11. Poezja i polityka w XXI wieku
 12. Filozofia w poezji XX i XXI w.
 13. Poezja jako mowa wiązana w XX i XXI w.
 14. Klasyczność w poezji współczesnej
 15. Wątki autobiograficzne w literaturze współczesnej
 16. Polska twórczość fantasy – inspiracje, wzorce literackie, schematy
 17. Gatunki współczesnej literatury popularnej.
 18. Alegoria w twórczości Kaspra Twardowskiego.
 19. Metafora w twórczości Tadeusza Nowaka
 20. Obrazy natury w twórczości J.M. Rymkiewicza
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:40 - Małgorzata Nowak-Barcińska