Seminarium magisterskie – humanistyka cyfrowa – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr hab. D. Seweryn)

 

 

 1. Ikonografia i ikonologia w badaniach nad literaturą i sztukami plastycznymi
 2. Społeczne role pisarzy w kulturze polskiej
 3. Przemiany i funkcje fantastyki w literaturze i sztukach audiowizualnych
 4. Systematyka gatunkowa gier komputerowych w kontekście genologii literackiej
 5. Funkcje stereotypów kulturowych
 6. Struktury mitologiczne w kulturze popularnej
 7. Reklama wobec tradycji retorycznej
 8. Etnocentryzm w kulturze masowej i elitarnej
 9. Techniki narracyjne w sztukach plastycznych i audiowizualnych
 10. Muzyczne rekontekstualizacje tekstów literackich
 11. Estetyczne i społeczne funkcje adaptacji filmowych
 12. Teorie intermediów i intermedialności

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:28 - Małgorzata Nowak-Barcińska