Seminarium licencjackie – literaturoznawstwo – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr hab. M. Kulesza)

 

 1. Biblia jako źródło inspiracji dla pisarzy staropolskich
 2. Formy dramatyczne europejskiego średniowiecza i ich polskie realizacje
 3. Temat śmierci w literaturze średniowiecznej
 4. Renesans – omów genezę, wskaż najważniejszych przedstawicieli i ich dzieła
 5. Twórczość Jana Kochanowskiego
 6. Podstawowe założenia estetyki okresu baroku na wybranych przykładach z literatury i sztuki
 7. Główne nurty w poezji wczesnego baroku w Polsce
 8. Oświeceniowe postawy światopoglądowe
 9. Oświeceniowy klasycyzm (charakterystyka zjawiska na przykładzie twórczości dwóch wybranych autorów)
 10. Powieść w literaturze polskiego oświecenia
 11. Antropologia romantyczna (kreacje bohatera literackiego, autokreacje, indywidualizm, problematyka miłości, śmierci itp.)
 12. Dziady Adama Mickiewicza jako cykl dramatyczny
 13. Juliusz Słowacki i teatr
 14. Ukraina romantyków
 15. Genologia romantyczna
 16. Pozytywiści jako pokolenie. Wyznaczniki pokolenia, przeżycia pokoleniowe, wpływ generacji na kulturę
 17. Realizm (wzorce realizmu, kanony realizmu, najwybitniejsze realizacje w literaturze
 18. Naturalizm (źródła naturalizmu, polski naturalizm
 19. Powieści Bolesława Prusa
 20. Gatunki literackie II połowy XIX wieku i ich odmiany (powieść, nowela, opowiadanie, obrazek itd.)
 21. Programy, dyskusje literackie i manifesty literackie modernistów
 22. Impresjonizm i ekspresjonizm w sztuce i literaturze po 1890
 23. Zjawisko cyganerii artystycznej
 24. Poetki Młodej Polski
 25. Ruch awangardowy w literaturze międzywojennej i powojenne
 26. Grupy poetyckie XX-lecia - charakterystyka, postulaty, osiągnięcia
 27. Rozwój literatury faktu i dokumentu osobistego w XX wieku
 28. Przemiany w prozie po 1956 roku
 29. „Starzy Mistrzowie” poezji polskiej: Herbert, Miłosz, Różewicz, Szymborska
 30. Literatura wobec doświadczenia wojny i Holocaustu
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:23 - Małgorzata Nowak-Barcińska