Seminarium magisterskie – humanistyka cyfrowa – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr hab. M. Smoleń-Wawrzusiszyn)

 

 1. Teorie komunikowania masowego.
 2. Dyskurs publiczny.
 3. Dyskurs medialny.
 4. Główne kierunki badań nad dyskursem medialnym.
 5. Metodologie badań nad mediami.
 6. Nowe media.
 7. Media społecznościowe jako zjawisko kulturowe.
 8. Komunikacja w mediach społecznościowych.
 9. Kultura cyfrowa.
 10. Społeczeństwo (w) sieci.
 11. Wizerunek medialny.
 12. Obraz w przestrzeni cyfrowej.
 13. Słowo w przestrzeni cyfrowej.
 14. Popkultura w Internecie
 15. Komunikacja wizualna.
 16. Estetyka komunikacji werbalnej w Internecie.
 17. Etyka komunikacji werbalnej w Internecie.
 18. Estetyka komunikacji wizualnej w Internecie.
 19. Etyka komunikacji wizualnej w Internecie.
 20. Narzędzia badawcze humanistyki cyfrowej.
 21. Etykieta językowa w mediach.
 22. Internet jako hipermedium.
 23. Gatunki medialne.
 24. Teksty (w) sieci.
 25. Konwergencja mediów.

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:32 - Małgorzata Nowak-Barcińska