Seminarium magisterskie – literaturoznawstwo – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (prof. M. Łukaszuk-Piekara)

 

  1. Cechy awangardy międzywojnia (przedstawiciele, realizacje artystyczne)
  2. Najważniejsze tendencje w literaturze polskiej po '89 (nurty, przedstawiciele)
  3. Autobiografizm w literaturze polskiej XX wieku (ujęcia teoretyczne)
  4. Najbardziej oryginalne cechy romantyzmu polskiego (genologia, historiozofia)
  5. Typy bohatera romantycznego (w literaturze polskiej i europejskiej)
  6. Oniryzm literacki jako zjawisko romantyczne i współczesne
  7. Polska literatura niefikcjonalna (gatunki, przedstawiciele)
  8. Polska poezja w l. '56-'89 (tendencje, przedstawiciele)
  9. Polski modernizm i postmodernizm: ogólna charakterystyka

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:34 - Małgorzata Nowak-Barcińska