Seminarium licencjackie – edytorstwo – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr hab. W. Kruszewski, prof. KUL)

 

 1. Wybrane zagadnienia związane z atrybucją utworu literackiego.
 2. Analiza pismoznawcza – jej zasady oraz zastosowanie wyników w pracy wydawniczej.
 3. Materialność tekstu.
 4. Miejsce krytyki źródeł w pracy edytora naukowego.
 5. Kategoria autentyczności przekazu – jej znaczenie i zastosowanie w postępowaniu 6. edytorskim.
 6. Rola rękopisu w ustalaniu tekstu dzieła.
 7. Krytyka tekstu – jej zasady oraz zastosowanie wyników.
 8. Emendacje i koniektury.
 9. Warsztat językoznawczy w pracy edytora naukowego.
 10. Modernizacja języka w edycji dzieła – jej istota i granice.
 11. Normalizacje w pracy nad przygotowaniem tekstu dzieła do wydania.
 12. Typu edycji.
 13. Funkcja i zasady konstruowania aparatu w edycji naukowej.
 14. Zasady przygotowania edycji fototypicznej.
 15. Komentarze rzeczowe w edycji naukowej.
 16. Pisma niewydane za życia autora jako problem wydawniczy.
 17. Materiał ikonograficzny w edycji dzieł literackich.
 18. Dzieło ocenzurowane jako problem wydawniczy.
 19. Nowe technologie informacyjne w pracy wydawcy naukowego.
 20. Najważniejsze edycje krytyczne polskiej literatury XIX i XX wieku.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:13 - Małgorzata Nowak-Barcińska