Seminarium magisterskie – humanistyka cyfrowa – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr hab. Z. Kudelski)

 

 1. Problemy edytorskie związane z opracowaniem tekstu powstałego w ramach projektu „Historia mówiona”.
 2. Problemy edytorskie związane z opracowywaniem tekstu dramatycznego.
 3. Problemy edytorskie związane z opracowaniem tekstu pamiętnikarskiego.
 4. Narzędzia cyfrowe współczesnego humanisty.
 5. Literatura w Internecie.
 6. Narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy wydawniczej.
 7. Biblioteki cyfrowe w pracy edytora
 8. Rękopisy w pracy edytora.
 9. Kompozycja wydawnicza książki.
 10. Zasady redakcji tekstów współczesnych i dawnych.
 11. Nowoczesne metody digitalizacji.
 12. Prawo autorskie i prasowe w działalności wydawniczej.
 13. Opracowanie redakcyjne tekstu publikacji.
 14. Bazy danych i możliwości ich wykorzystania.
 15. Rewolucja cyfrowa i jej konsekwencje.
 16. Najnowsze tendencje w literaturze polskiej.
 17. Problemy edycji współczesnych tekstów literackich.
 18. Zagadnienie modernizacji tekstów.
 19. Wydanie krytyczne dzieła.
 20. Wybitni edytorzy XX i XXI wieku.
 21. Edytorskie problemy wydawania tekstów autobiograficznych.
 22. Problemy etyczne wydawania tekstów autobiograficznych.
 23. Problemy prawne wydawania tekstów autobiograficznych.
 24. Granice ingerencji edytorskich.
 25. Archiwum pisarza w pracy edytora.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 16:38 - Małgorzata Nowak-Barcińska