Z przyjemnością informujemy, że na łamach „LWT – Food Science and Technology” ukazał się artykuł pt. Effect of processing on the content and biological activity of polysaccharides from Pleurotus ostreatus mushroom, którego współautorami są pracownicy naszego wydziału: prof. Andrzej Kuczumow i dr Jakub Nowak. „LWT – Food Science and Technology” jest oficjalnym czasopismem Swiss Society of Food Science and Technology oraz International Union of Food Science and Technology. Tytuł posiada 35 pkt na ministerialnej liście A, a jego Impact Factor wynosi 3,095. Abstrakt artykułu dostępny jest pod linkiem: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643815302346. Współautorom gratulujemy!

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2016, godz. 21:09 - Rafał Podleśny