Program konferencji

Tożsamość religijna w nowoczesności

26-27 czerwiec 2013

Nałęczów, Hotel „Energetyk”, ul. Paderewskiego 10

 

26.06- środa

Od 11.00 – rejestracja uczestników

 

12.00 – obiad

13.15 – otwarcie konferencji – Dyrektor Instytutu Socjologii KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL; o. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski

 

13.30 – 16.30 – Grupa 1: Tożsamość religijna – problem dzisiejszego człowieka

 1. prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, UŚ – Tożsamość religijna w ponowoczesności
 2. dr hab. Krystyna Pankowska, prof. UW - Tożsamość religijna w dobie kultury popularnej
 3. o. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski, KUL - Tożsamość bez religii, religia bez tożsamości
 4. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL - Tolerancja religijna a zanik myślenia krytycznego
 5. dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ - Ideały i wzorce tożsamości religijnej: integralność, otwartość i dialog
 6. dr hab. Robert Szwed, KUL - Granice elastyczności tożsamości religijnej
 7. dr Dariusz Wadowski, KUL - Szczątkowość tożsamości religijnej

 

16.30-17.00 – przerwa: kawa, herbata

 

17.00-19.00Grupa II: Tożsamość religijna w środowiskach zróżnicowanych

 1. dr hab. Dobrosław Bagiński, prof. UP - Tożsamość religijna a twórczość artystyczna
 2. dr Łukasz Jasina, KUL - Tożsamość religijna w filmie
 3. dr Anna Sugier-Szerega, KUL - Tożsamość religijna w młodzieżowych wspólnotach
 4. dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UW – Tożsamość „Fokolari”
 5. mgr Danuta Hofner - Kryzys drogą do tożsamości religijnej. Refleksje psychologa z Niemiec
 6. mgr Agnieszka Grzegorek Fernandez - Tożsamość religijna w Hiszpanii

7. dr hab. Monika Banaś, UJ – Praktyki religijne elementem tożsamości – refleksje kulturoznawcy.  Na podstawie obserwacji w Hiszpanii (Majorka), Irlandii i Szwecji

 

19.30 – bankiet

27.06. – czwartek

 

08.00 - 08.45 – śniadanie

 

09.00-11.15 – Grupa III: Tożsamość religijna wybranych grup

 1. prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, SWPS - Religia elementem tożsamości ludności tatarskiej w Polsce
 2. ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW - Regionalna tożsamość religijna
 3. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT - Tożsamość dziejowych re-formacji
 4. ks. mgr Tadeusz Kierbedź - Tożsamość religijna w Iraku
 5. mgr Daria Janowiec, UJ - Prawosławie czynnikiem kształtującym tożsamość współczesnych Rosjan
 6. dr Jędrzej Morawiecki, UWr - Motywy wyboru i zmiany tożsamości religijnej mieszkańców syberyjskich miast
 7. 7. dr Bartosz Jastrzębski, UWr - Historyczno-kulturowe uwarunkowania tożsamości religijnej współczesnych Buriatów. Przypadek szamanizmu
 8. mgr Krzysztof Jurek, KUL - Tożsamość religijna imigrantów z Białorusi i Ukrainy

 

11.15-11.30 – przerwa: kawa, herbata

 

11.30 - 13.30 Grupa IV: Tożsamość religijna a media

 1. prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski, UWr - „Medialna” tożsamość religijna
 2. dr Małgorzata Sławek-Czochra, KUL - Tożsamość religijna w sztuce ulicy
 3. mgr Grzegorz Winnicki, KUL - Tożsamość religijna w fotografii
 4. dr Justyna Szulich-Kałuża, KUL - Tożsamość religijna w przekazach prasowych
 5. mgr Joanna Szegda, KUL - Bogactwo życia religijnego w publikacjach dziennikarzy obywatelskich

 

13.45 – zakończenie

14.00 - obiad

 

 

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2016, godz. 18:45 - Krzysztof Jurek