Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Seria wydawnicza Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

 

 

tom 2. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Józef Turek
Wydawnictwo KUL, Lublin, 2009
, ISBN: 978-83-7363-725-2, s. 126

Filozoficzne interpretacje faktów naukowych - kliknij, aby zobaczyć więcejWstęp 

 1. Rozumienie filozoficznych interpretacji faktów naukowych    
  1.1. Interpretacja jako proces poznawczy
  1.2. Przyjęte w pracy rozumienie filozoficznych interpretacji faktów naukowych
 2. Strukturalna charakterystyka interpretacji filozoficznych
  2.1. Człon interpretowany - interpretandum
  2.2. Człon interpretujący - interpretans
  2.3. Związki interpretandum z interpretansem - podstawy dla procedur interpretacyjnych
  2.4. Fakty filozoficzne jako końcowy efekt interpretacji filozoficznych
 3. Zasadność funkcjonowania zabiegów interpretacyjnych - podstawowe czynności poznawcze i procedury naukotwórcze interpretacji filozoficznych
  3.1. Ogólna charakterystyka funkcjonalnego wymiaru interpretacji
  3.2. Konceptualizacja - tworzenie pojęć filozoficznych
  3.3. Formułowanie sądów filozoficznych
  3.4. Definiowanie wyrażeń języka filozoficznego
  3.5. Inferowanie tez filozoficznych
  3.6. Filozoficzne wyjaśnianie faktów naukowych
  3.7. Uzasadnianie tez filozoficznych

Uwagi końcowe 

Bibliografia

 

 

 

 

Zapraszamy do Księgarni Internetowej

 

 


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010, godz. 19:43 - Andrzej Zykubek