Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Seria wydawnicza Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

 

 

tom 5. Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne, red. Zbigniew Wróblewski 

Wydawnictwo KUL, Lublin, 2010, ISBN: 978-83-7702-002-9, s. 206

Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne - kliknij, aby zobaczyć więcej

 

 • Zbigniew Wróblewski - Wstęp
 • Abp Józef Życiński - Filozoficzne kontrowersje wokół sporów o naturę i normę
 • Zygmunt Hajduk - Natura i norma w ramach pojęciowych filozofii przyrody (Główne idee przedłożenia)
 • Stanisław Judycki - Natura i norma
 • Barbara Chyrowicz - Natura jako norma w sporze o przyszłość ludzkiej kondycji
 • Agnieszka Salamucha - Pojęcie natury w naukach społecznych
 • Robert Piłat - Naturalna granica nauki i techniki
 • Michał Tempczyk - Fizyczne granice techniki
 • Piotr P. Stępień - Problem modyfikacji genetycznych człowieka, czyli ulepszania gatunku Homo sapiens
 • Andrzej Kiepas - Technika a natura - o granicach między naturą a techniką
 • Jacek Rodzeń - Natura, technika a norma - aspekty normatywności technologii współczesnych
 • Paweł Garbacz - Teleologia serc i pomp. Studium przypadku
 • Katarzyna Adamiak - Rozważania nad istotą natury ludzkiej w ramach antropologii filozoficznej Helmutha Plessnera i etyki dekonstrukcji Jacquesa Derridy
 • Jacek Tomczyk - Różnorodność metod badawczych a problematyka filogenezy Homo sapiens
 • Jarosław Sak - Problem normy i choroby we współczesnej filozofii medycyny
 • Jakub Pawlikowski - Natura, nadnatura i współczesna medycyna, czyli co lekarze mogą powiedzieć o cudach teologom

 

Zapraszamy do Księgarni Internetowej

 

 


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010, godz. 19:47 - Andrzej Zykubek