PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2007, TOM 50, NR 1


1. Skala Wrażliwości Empatycznej
Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Sylwiusz Retowski
EMPATHIC SENSITIVENESS SCALE

2. Modele log-liniowe i ich zastosowania w psychologii

Małgorzata Półtorak
LOG-LINEAR MODELS AND THEIR APPLICATIONS IN PSYCHOLOGY

 

3. Płeć psychologiczna a style radzenia sobie ze stresem u kobiet - ofiar przemocy ze strony partnera
Jan F. Terelak, Sylwia Kluczyńska

PSYCHOLOGICZAL SEX AND STRESS COPING STRATEGIES AMONG WOMEN - VICTIMS OF THEIR PARTNER' VIOLATION

4. Szkoła, media, kapitał społeczny. Jak korzystanie z mediów różnicuje kapitał społeczny różnych środowisk szkolnych
Krystyna Skarżyńska, Kamil Henne

SCHOL ENVIRONMENT, MEDIA USE AND SOCIAL CAPITAL

5. Wsparcie społeczne i jego wpływ na zdrowie pacjentów po zawałach serca
Maciej Wilski

SOCIAL SUPPORT AND ITS EFFECT ON HEALTH OF PATIENTS AFTER CARDIAC INFARCTS

6. Przetwarzanie informacji werbalnych i wokalnych w odbiorze komunikatów perswazyjnych
Dariusz Krok

PROCESSING OF VERBAL AND VOCAL INFORMATION  IN RECEIVING PERSUASIVE MESSAGES

RECENZJE
Paweł Czarnecki
Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red. J. Brzeziński, M. Toeplitz - Wiśniewska. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica 2004, ss.199. Psychological practice in the light of ethical standards

 

SPRAWOZDANIA
Mariola Łaguna, Wojciech Kulesza
Sprawozdanie z dwudziestego szóstego Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej, Ateny, 16-21 lipca 2006 roku

A Report on the Twenty Sixth International Congress of Applied Psychology, Athenes, 16-21 July 2006

 

Anna Batory, Wojciech Młynarczyk
Sprawozdanie z czwartej Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Ja, Praga, 1-3 czerwca 2006 roku

A Report on the Fourth International Conference on the Dialogical Self, Braga, 1-3 June 2006

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 12:33 - Barbara Cichy-Jasiocha