PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2007, TOM 50, NR 2

 

1. Różne punkty widzenia prawej i lewej półkuli mózgu

Magdalena Senderecka

DIFFERENT POINTS OF VIEW OF RIGHT AND LEFT HEMISPHERES

 

2. Specjalistyczne testy wykrywania symulowania zaburzeń pamięci

Anna M. Ziółkowska

SPECIALIZED TESTS FOR DETECTING MEMORY MALINGERING

 

3. Osobowościowe i motywacyjne korelaty sztywności poznawczej

Małgorzata Kossowska

PERSONALITY AND MOTIVATION CORRELATES OF COGNITIVE RIGIDITY

 

4. Eksperymentalne wzbudzenie procesów kontroli oraz formy tożsamości społecznej a stereotyp egzemplaryczny i spiskowy Żydów

Monika Grzesiak-Feldman

VARIOUS FORMS OF SOCIAL IDENTITY, EXPERIMENTAL ACTIVATION OF CONTROL PROCESSES AND TRAIT-LADEN AND CONSPIRACY STEREOTYPE OF JEWS

 

5. Zastosowanie metodologii Choise based conjoint (CBC) do badania społecznego wizerunku osób kreatywnych: dyskusja wokół metody

Maciej Karwowski

APPLICATION OF CHOICE BASED CONJOINT METHODOLOGY TO STUDY CREATIVE PEOPLE SOCIAL IMAGE: DISCUSSION AROUND THE METHOD

 

RECENZJE

Krzysztof Śmigórski

Timothy P. McNamara, "Semantic priming:

Perspectives from memory and word recognition",

[„Torowanie semantyczne: perspektywa pamięci i rozumienia słowa"]

New York-Hove: Psychology Press 2005

 

Ewelina Soszyńska

Robert W. Weisberg, "Creativity. Understanding innovation

in problem solving, science, invention, and the arts"

[„Twórczość. Rozumienie innowacji przy rozwiązywaniu problemu,

w nauce, odkryciu i sztukach"], New Jersey: Wiley 2006

 

SPRAWOZDANIA

Wojciech Kulesza

Dlaczego warto pracować nad rozwiązaniem czegoś, co jest nierozwiązywalne? Sprawozdanie z konferencji

"Dynamics and Complexity of Intractable Conflicts"

[„Dynamika i złożoność problemów trudnych do rozwiązania"]

Kazimierz n. Wisłą, 19-22 września 2006 roku

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 12:44 - Barbara Cichy-Jasiocha