PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2007, TOM 50, NR 4

 

1. Polska adaptacja Skali Fundamentalizmu Religijnego autorstwa B. Altemayera i B. Hunsbergera

Tomasz Besta, Magdalena Błażek

polish adaptation  of religious fundamentalism scale by b. altemeyer and b. hunsberger

 

2. Bądź tu mądry i pisz... recenzje – autoprezentacyjne, interpersonalne skutki przychylności bądź krytycyzmu w ocenianiu osób i ich wytworów

Andrzej Szmajke, Anna Czerniak, Aleksandra Kuśmierz

where one can turn to for advice on how to write a good review? the self-presentational and interpersonal consequences of favour or criticism involved in evaluating other people and their products

 

3. Jakie wspomnienia i w jaki sposób przywołuje najczęściej nasza pamięć autobiograficzna?

Teresa Rzepa

what recollections are most often retrieved by our autobiographical memory? how is it done?

 

4. Właściwości indywidualne i efekt twarzy w tłumie

Małgorzata Fajkowska, Izabela Krejtz

individual properties and face in the crowd effect

 

5. Cechy temperamentu w rysunku postaci ludzkiej

Barbara Gawda

the temperament traits in the drawing of human person

 

6. Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe

Janusz Trempała, Ludmiła Zając-Lamparska

attitudes toward elderly persons in young, middle and old adulthood

 

RECENZJE

Marek Motyka, Krzysztof Mudyń 

„W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych. Psychologiczne badania nad oceną realności desygnatów pojęć”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007

 

SPRAWOZDANIA

Aneta Przepiórka

Sprawozdanie z “X European Congress of Psychology” X Europejski Kongres Psychologii, Praga, 3-6 lipca 2007

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 12:59 - Barbara Cichy-Jasiocha