PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2008, TOM 51, NR 2

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2008, Vol. 51 (2)

 

WPROWADZENIE

 

1. O dwóch systemach uwagi wzrokowej
Piotr Styrkowiec, Edward Nęcka

ABOUT TWO SYSTEMS OF VISUAL ATTENTION

 

2. Aktywność EEG w paśmie alfa podczas wykonywania zadań angażujących uwagę wzrokową
Jan Kamiński, Aneta Brzezicka, Andrzej Wróbel

ALPHA BAND EEG ACTIVITY DURING VISUAL ATTENTION TASKS


3. Przedni zakręt kory obręczy– perspektywa neurokogniwistyczna
Magdalena Fąfrowicz, Tadeusz Marek

ANTERIOR CINGULTE CORTEX– A NEUROCOGNITIVE PERSPECTIVE
 

4. Efektywność widzenia przy zablokowanej strefie operacyjnej siatkówki
Jan Młodkowski

THE EFFECTIVENESS OF VISION DURING THE BLOCKAGE OF OPERATIONAL AREA OF RETINA

 

5. Pragmatyczna strona wyobraźni
Wiesław Łukaszewski

The pragmatic aspect of imagination

 

6. Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu
Małgorzata Puchalska-Wasyl,Elżbieta Chmielnicka-Kuter, Tomasz Jankowski, Wacław Bąk 

IMAGINATION AS MIND-SPACE FOR AN INTERNAL DIALOGUE
 

7. Rola mechanizmu temporalnej integracji poznawczej, afektu i wyobraźni w procesie przewidywania zdarzeń przyszłych
Anna Dominiak, Czesław S. Nosal

THE FUNCTIONS OF THE TEMPORAL INTEGRATION PROCESSING, AFFECT, AND IMAGERY IN MAKING THE PREDICTION OF FUTURE EVENTS

 

8. Umysłowa rotacja obiektów semantycznych i asemantycznych umieszczonych w naturalnym kontekście
Piotr Francuz, Maria Anna Oleś, Mykola Chumak

MENTAL ROTATION OF SEMANTIC AND ASEMANTIC OBJECTS PRESENTED IN NATURAL CONTEXT

 

Recenzja_1_2.51.2008

 

Recenzja_2_2.51.2008

 

Sprawozdanie_1_2.51.2008

 

Sprawozdanie_2_2.51.2008

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, godz. 11:59 - Barbara Cichy-Jasiocha