PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2009, TOM 52, NR 1
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2009, 52 (1)

 

WPROWADZENIE

 

1. Poznanie interpersonalne i relacyjne Ja: torowanie empirycznej drogi do nauki dialogowej

Maya Sakellaropoulo, Mark W. Baldwin

Interpersonal cognition and the relational self: searching for an empirical approach to dialogical science

 

2. Czy głosy umysłu da się mierzyć? Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej (SWAD)

Piotr K. Oleś

Is it possible to measure the voices of a mind? the internal dialogical activity scale (idas)

 

3. Wielość Ja w ujęciu poznawczym i dialogowym. Próba integracji podejść

Wacław Bąk 

The multiplicity of self-components in the cognitive and dialogical. Approach an attempt at integration

 

4. Relacyjnie ustrukturalizowany umysł. Model teoretyczny

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Bartosz Zalewski, Hubert Suszek, Edyta Fira-Krempa, Dorota Kobylińska

The discursively structured mind. A theoretical model

 

5. Relacyjnie ustrukturalizowany umysł. Badania 

Dorota Kobylińska,Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Bartosz Zalewski, Hubert Suszek, Monika Turowska

The discursively structured mind.  Empirical studies

 

6. Wykorzystanie metodologii dialogowej w praktyce arteterapeutycznej i diagnozie klinicznej

Karolina Siodmiak, Małgorzata Jędrasik-Styła

Application of the dialogical methodology into artetherapeutic practice and clinical diagnosis

 

Recenzja

 

Sprawozdanie

 

 


 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:37 - Barbara Cichy-Jasiocha