PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2010, TOM 53, NR 2
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2010, Vol. 53 (2)

 

1. Czy władza szczęście daje? Władza a nastrój, emocje i satysfakcja z życia

Anna Strużyńska-Kujałowicz

DOES POWER MAKE YOU HAPPY? POWER, MOOD, EMOTIONS AND LIFE SATISFACTION

 

2. Paranoja polityczna. Charakterystyka zjawiska i metody jego pomiaru
Krzysztof  Korzeniowski
POLITICAL PARANOIA. DESCRIPTION OF THE PHENOMENON AND THE MEASUREMENT METHOD

3. Problem wyczerpywania się ego w perspektywie teorii osobowości
Anna Karolczak

EGO-DEPLETION IN THE PERSPECTIVE OF PERSONALITY THEORIES

4. Uzależnienie od hazardu – zmienne psychospołeczne współwystępujące z nałogowym graniem
Bernadeta Lelonek-Kuleta
PSYCHOSOCIAL CORRELATES OF PROBLEM GAMBLING AMONG THE PATHOLOGICAL GAMBLERS

5. Reaktywność a wybór zawodu
Bohdan Dudek, Mateusz Hauk 

REACTIVITY AND JOB CHOICE

 

6. Jakość życia u dzieci i młodzieży – przegląd metod pomiaru
Maria Oleś

QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS– REVIEW OF MEASUREMENT TOOLS

7. RECENZJA 
Book Review
Eugenia Mandal 

William W. Wilmot, Joyce L. Hocker: Interpersonal conflict.
Boston–New York–San Francisco–Toronto: The McGraw-Hill Companies, 2007, ss. 364. ISBN 978-0-07-313554-0

8. Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
Kraków, 19-20 marca 2010 roku
The Report form the 6th International Symposium of The Polish Society of Behavioural Psychology, Krakow, 19-20 March, 2010.

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:20 - Barbara Cichy-Jasiocha