PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2010, TOM 53, NR 3
THE REVIEW PSYCHOLOGY 2010, Vol. 53 (3)

 

Numer tematyczny
 „Białe plamy” w dziejach polskiej psychologii

 

WPROWADZENIE Teresa Rzepa

 

1. Konceptualny rodowód psychoterapii na ziemiach polskich

Mira Marcinów, Bartłomiej Dobroczyński

The conceptual origins of psychotherapy in Poland

 

2.Henryka Struvego nieśmiałe odkrywanie nieświadomości
Mira Marcinów, Bartłomiej Dobroczyński

Henryk Struve’s hesitant discovery of the unconscious

 

3. Przegrane batalie Juliana Ochorowicza

Katarzyna Drop

The lost battles of Julian Ochorowicz

 

4. Awans i niesława Edwina Katzenellenbogena
Cezary W. Domański  

The rise and fall of Edwin Katzenellenbogen

5. Nieznane karty z historii psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Adam Biela

The unknown history of psychology developed at the Catholic University of Lublin

6. Kontekst biograficzny i kulturowy (nie)powstania poznańskiej szkoły psychologii woli Mieczysława Dybowskiego (1885–1975)

Andrzej Pankalla

Biographical and cultural context of (not)constructing the Poznań school of psychology of volition by Mieczysław Dybowski (1885-1975)

7. Kulisy sporu wokół (Państwowej) Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej. Baley kontra Dąbrowski

Teresa Rzepa
The inside story of the dispute concerning the Higher School of Mental Hygiene. Baley versus Dąbrowski

8. (Nie)chciana introspekcja

Ryszard Stachowski

(Un)wanted introspection

9. Tadeusza Tomaszewskiego psychologia pracy i jej związki ze Szkołą Lwowsko-Warszawską

Zofia Ratajczak
Tadeusz Tomaszewski’s work psychology and its relations  to Lvov-Warsaw School

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:21 - Barbara Cichy-Jasiocha