PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2011, TOM 54, NR 1
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2011, Vol. 54 (1)

 

Numer tematyczny
"Psychologia zdrowia – koncepcje i zastosowania"

Redaktorzy numeru: Eleonora Bielawska-Batorowicz, Dorota Włodarczyk

 

Wprowadzenie

Eleonora Bielawska-Batorowicz, Dorota Włodarczyk

 

1. Czy teoria jest stosowana w praktyce? Aplikacje modeli zachowań zdrowotnych w programach prewencji otyłości wśród dzieci i młodzieży realizowanych w Polsce w latach 2005-2009

Anna Januszewicz, Aleksandra Łuszczyńska

THEORY AND PRACTICE APPLICATIONS OF HEALTH BEHAVIOR CHANGE MODELS IN OBESITY PREVENTION PROGRAMS FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN POLAND (YEARS 2005-2009)

 

2. Sprężystość psychiczna i zmienne pośredniczące w jej wpływie na zdrowie

Łukasz Kaczmarek, Helena Sęk, Michał Ziarko

RESILIENCY AND THE MEDIATORS OF ITS EFFECT ON HEALTH

 

3. Zachowanie celowe i reaktywne jako komplementarne formy radzenia sobie w sytuacji stresowej

Irena Heszen

PURPOSEFUL AND REACTIVE BEHAVIORS AS COMPLEMENTARY FORMS OF COPING WITH STRESS

 

4. Style radzenia sobie a ryzyko problemów alkoholowych wśród dorastającej młodzieży

Ryszard Poprawa

COPING STYLES AND THE RISK OF ALCOHOL PROBLEMS AMONG ADOLESCENTS

 

5. Poczucie sensu życia a doświadczenie zawału mięśnia serca

Tadeusz Marian Ostrowski

THE MEANING OF LIFE AND THE EXPERIENCE OF MYOCARDIAL INFARCTION

 

6. Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych

Beata Basińska, Ewa Wilczek-Rużyczka

BURNOUT SYNDROME AND FATIGUE IN THE CONTEXT OF SHIFT WORK AND OCCUPATIONAL STRESS AMONG SURGERY NURSES

 

7. Recenzje

BOOK REVIEW

Anna Plisiecka, Roman Cieślak
John Bruhn, “The group effect. Social cohesion and health outcomes”.
New York: Springer 2009, ss. 171

 

 

 

 

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:02 - Barbara Cichy-Jasiocha