PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2011, TOM 54, NR 2
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2011, Vol. 54 (2)

 

1. Adaptacja kulturowa kwestionariuszy do badania interakcji „praca-rodzina”: „Skala Wzbogacenia Praca-Rodzina” (Work-Family Enrichment Scale) autorstwa D. S. Carlson, K. M. Kacmar, J. H. Wayne i J. G. Grzywacz oraz „Skala Konfliktu Praca-Rodzina” (Work-Family Conflict Scale) autorstwa D. S. Carlson, K. M. Kacmar i L. J. Williams

Jan F. Terelak, Kasha A. Lozinska-Sheridan

CULTURAL ADAPTATION OF „THE WORK-FAMILY ENRICHMENT SCALE” D. S. CARLSON, K. M. KACMAR, J. H. WAYNE AND J. G. GRZYWACZ AND “THE WORK-FAMILY CONFLICT SCALE” D. S. CARLSON, K. M. KACMAR, L. J. WILLIAMS

 

2. Postrzeganie zmian w autoportrecie psychologicznym przez kobiety po stracie współmałżonka

Renata Kleszcz-Szczyrba

PERCEPTION OF CHANGES IN PSYCHOLOGICAL AUTHOPORTRAIT BY WOMEN AFTER A LOSS OF A SPOUSE

 

3. O możliwości ograniczenia projekcji Ja: rola standardów poza-Ja

Anna Szuster, Ewa Borodo-Jaskólska

THE ROLE OF NON-PERSONAL STANDARDS IN THE LIMITATION OF SOCIAL PROJECTION PROCESES

 

4. Rekonstrukcja narzędzia do pomiaru płci psychologicznej

Agnieszka Lipińska-Grobelny, Katarzyna Gorczycka

THE RECONSTRUCTION OF A TECHNIQUE TO ASSESS PSYCHOLOGICAL GENDER

 

5. Test problematycznego używania internetu - adaptacja i ocena psychologiczna "Internet Addiction Test" K. Young

Ryszard Poprawa

TEST OF PROBLEMATIC USING OF THE INTERNET POLISH ADAPTATION AND VALIDATION OF K.YOUNG`S INTERNET ADDICTION TEST

 

6. Recenzja

Beata Boćwińska-Kiluk

Schier K. „Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń”, Wydawnictwo SCHOLAR 2009, ss. 261

 

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:04 - Barbara Cichy-Jasiocha