PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2011, TOM 54, NR 3
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2011, Vol. 54 (3)

 

 

1. Kwestionariusz Niechcianych Myśli: próba stworzenia narzędzia badającego skłonność do doświadczania intruzji w populacji zdrowej oraz jego weryfikacja empiryczna

Agata Kudlik, Ewa Czerniawska 

UNWANTED THOUGHTS QUESTIONNAIRE: AN ATTEMPT AT DEVELOPMENT OF A MEASURE OF INTRUSIVE THOUGHTS EXPERIENCE IN A NON-CLINICAL SAMPLE AND ITS VALIDATION

 

2. Typ samoświadomości a poczucie osamotnienia

Jacek Śliwak, Beata Zarzycka, Anna Dziduch

SELF-AWARENESS TYPE AND LONELINESS

 

3. Mechanizm emocjonalnego dystansowania się od grupy jako sposób na utrzymanie samooceny

Marina Noske

THE MECHANISM OF EMOTIONAL DISTANCING ONESELF FROM THE GROUP AS A WAY OF MAINTAINING SELF-ESTEEM

 

4. Kwestionariusz PKSPwS do badania poczucia kontroli w sporcie

Katarzyna Rutkowska

PKSPwS QUESTIONNAIRE FOR EXAMINING LOC IN SPORTS ACTIVITY

 

5. Inteligencja emocjonalna ojca a jakość jego relacji z synem

Emilia Rutkowska

EMOTIONAL INTELLIGENCE OF FATHER AND THE QUALITY OF RELATIONSHIP WITH HIS SON

 

6. Recenzja 

Barbara Cichy
Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis (red.), „Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera”, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2011, ss. 184

 

REVIEV (Barbara Cichy)

Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis (red.), „Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera”(Clinical Applications of D. Wechsler’s Intelligence Scales), Warsaw: Psychological Tests Laboratory of the Polish Psychological Association, 2011, pp. 184.

 

 

7. Sprawozdanie 

Dorota Borek-Chudek,

SPRAWOZDANIE Z IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „BLIŻEJ EMOCJI” LUBLIN, 7-8 KWIETNIA 2011 ROKU

A report from the 4th National Conference „Closer to Emotions”. Lublin, 7-8 April, 2011

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 21:05 - Barbara Cichy-Jasiocha