PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2012, TOM 55, NR 1
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2012, Vol. 55 (1)

 

1. Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami (KCO) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna

Kamila Wojdyło, Sylwiusz Retowski

Achievement Goals Questionnaire (KCO) – construction and psychometric validation

 

2. Idealizowanie przeszłości – różnica w dystrybucji pozytywnych i negatywnych wspomnień na przestrzeni czasu

Anna Maria Rybak

The idealization of the past – the difference in the distribution of positive and negative memories over time

 

3. Uwarunkowania zmiany w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka

Renata Kleszcz-Szczyrba

Conditions of change in psychological self-portrait of widows

 

4. Intensywność i ocena lęku sportowego w kontekście poziomu osiągnięć sportowych

Dorota Borek-Chudek

Intensity and direction of competitive state anxiety in the context of sport achievements


5. Asertywność, wsparcie społeczne a przewlekłe zmęczenie u nastolatków

Agnieszka Kulik

Assertiveness, social support and chronic fatigue among teenagers

 

6. Recenzje/Reviews

Sylwia Seul

Piotr K. Oleś, „Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja”

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 356

 

7. Sprawozdania/Reports

Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Sprawozdanie z XXX Konferencji zorganizowanej przez CICA zatytułowanej “Conflict and Aggression in a Society in Transition” Leányfalu – Węgry, 26-29 sierpnia 2010 roku

 

 


 


  

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:53 - Barbara Cichy-Jasiocha