PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2014, TOM 57, NR 1
THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2014, Vol. 57 (1)

Numer tematyczny
"Polacy w trzeciej dekadzie przemiany systemowej: analiza z perspektywy psychologii politycznej"

Redaktor numeru: Urszula Jakubowska

 

Thematic Issue

Poles in the Third Decade of System Transformation: Analysis from the Perspective of Political Psychology

Editor of the Issue

Urszula Jakubowska

 
Wprowadzenie/Introduction Urszula Jakubowska


1. System rynkowy jako psychologiczny mechanizm. Perspektywa makropsychologii

Janusz Reykowski

The market system as a psychological mechanism: A macropsychological perspective

 

2. Demokraci w Europie Środkowej – przypadek Polski. Typologia mentalności politycznej na podstawie reanalizy Europejskiego Studium Wartości
Martina Klicperova-Baker, Jaroslav Kostal

Democrats in Central Europe – a focus on Poland: A typology of political mentalities derived from a secondary analysis of EVS


3. Mentalność społeczno-polityczna w historycznych regionach Polski

Krzysztof Korzeniowski

Sociopolitical mentality in Poland’s historical regions

 

4. Relacje z sąsiadami jako pośredni kapitał społeczny

Maria Lewicka

Neighborhood ties as an intermediary social capital

 

5. Psychospołeczne predyktory legalnej aktywności politycznej Polaków

Urszula Jakubowska, Krzysztof Kaniasty

Psychosocial predictors of Poles’ political participation


6. Społeczno-demograficzne uwarunkowania aktywności politycznej w procesie transformacji systemowej

Jolanta Miluska, Beata Pająk-Patkowska

Social-demographic determinants of political activity in the systemic transformation process

 

7. Czynniki demograficzne a fundamentalizm religijny i postawy społeczno-polityczne wśród studentów

Włodzimierz Oniszczenko, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Anita D. Dąbrowska

Religious fundamentalism and sociopolitical attitudes among students as related to demographic factors

 

8. Recenzje
Tomasz Besta
Michael A. Hogg, Danielle L. Blaylock (red.) „Extremism and the psychology of uncertainty”
Malden, MA: Wiley-Blackwell 2012, ss. 328

 
Reviews
Tomasz Besta
Michael A. Hogg, Danielle L. Blaylock (eds.) “Extremism and the psychology of uncertainty”
Malden, MA: Wiley-Blackwell 2012, 328 pp

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:17 - Barbara Cichy-Jasiocha