PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2014, TOM 57, NR 2

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2014, Vol. 57 (2)


1. Korzyści z wymiany między badaczami zajmującymi się odkrywaniem i weryfikowaniem wiedzy psychologicznej a praktykami psychoterapeutami

Ewa Trzebińska, Andrzej E. Sękowski, Mirosława Huflejt-Łukasik, Jadwiga Rakowska, Maja Filipiak

The benefits of exchange between researchers discovering and verifying psychological knowledge and practicing psychotherapists


2. Czy negocjator potrzebuje inteligencji emocjonalnej?

Ewa Bochyńska-Śmigielska, Rafał Paluch, Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski

Does a negotiator need emotional intelligence?

 

3. Doświadczenie mistyczne (polska adaptacja Mystical Experience)

Stanisław Radoń

Construction and validation of the Polish version of Mystical Experience

 

4. Kwestionariusz wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet i mężczyzn

Eugenia Mandal

The influence in close relationships between women and men questionnaire


5. Rola wyobraźni w pamięci zdań

Justyna Olszewska, Alicja Grochowska, Magdalena Gąsiorowska

The effect of imagination on memory for sentences

 

6. Sztuka symulowania. Jak osoby zdrowe udają chorobę psychiczną?

Wojciech Imielski

The art of malingering. How healthy people feign mental disorders?

 

7. Sprawozdania

 

 

Reports

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:19 - Barbara Cichy-Jasiocha