PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2014, TOM 57, NR 4

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2014, Vol. 57 (4)

 

Numer tematyczny
"Psychologia pozytywna"
Redaktorzy numeru: Dorota Kalka, Bogdan Wojciszke

 

Thematic Issue
"Positive psychology"
Editors of the IssueDorota Kalka, Bogdan Wojciszke

 

Wprowadzenie/Introduction: Dorota Kalka, Bogdan Wojciszke

 

1. Związek optymizmu z wybranymi aspektami funkcjonowania w pracy zawodowej

Agnieszka Czerw

The relationship beetwen optimism and selected aspects of functioning at work


2. Wdzięczność w relacjach przyjacielskich i koleżeńskich

Eufrozyna Gruszecka

The gratitude in close and less close relationships

 

3. Pozytywne interwencje a teoria zachowania planowanego – wyjaśnianie i kształtowanie intencji związanych z poprawą własnego dobrostanu

Łukasz D. Kaczmarek, Dariusz Drążkowski

Positive interventions and the theory of planned behavior – predicting and influencing well-being enhancement intentions


4. Optymizm, radzenie sobie ze stresem i jakość życia osób z prawidłową i nadmierną wagą

Dorota Kalka

Optimism, coping and quality of life of people with normal and excess weight


5. Polska adaptacja kwestionariusza do badania wdzięczności GQ-6

Marlena Kossakowska, Piotr Kwiatek

The Polish adaptation of the gratitude questionnaire (SQ-6)

 

6. Nieba można szukać nie tylko w chmurach, ale też na ziemi. O zastępowalności motywów sensu i przynależności

Kuba Kryś, Filip Świderski

Heaven may be sought not only in the sky, but also on the ground. Compensation of affiliative and sense needs

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 20:27 - Barbara Cichy-Jasiocha